[layerslider id="9"]

PERMISE DE ȘEDERE

Sunteti cetățean al unui stat din Uniunea Europeana (UE) din Spatiul Economic European (SEE) sau al Confederației Elveţiene și doriți să veniți în România? 

Puteți intra prin orice punct de trecere a frontierei dacă prezentați un document național de identitate valabil, pasaportul sau alt document care vă atestă identitatea și este recunoscut de statul român. 

Oferim servicii complete de traduceri și consultanță permise de ședere cetățeni străinicontacteaza-ne acum!

Cetățenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene pot intra și rămâne pe teritoriul României potrivit dreptului la liberă circulație și rezidență acordat de legislația statului român, în conformitate cu prevederile europene. Dacă rămâneți în România mai mult de 3 luni  trebuie să vă înregistrați rezidența la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

ACTE VIZA ROMÂNIA

Intrarea în România a membrilor de familie care nu sunt cetățeni UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene

Dacă sunteți membru de familie cu cetățenia unui stat nonUE/SEE/Confederaţia Elveţiană puteți intra pe teritoriul României prin toate punctele de trecere a frontierei dacă prezentați un pasaport și o viză de intrare valabilă. Viza este necesară în cazul în care veniți dintr-un stat pentru care este impus acest lucru pentru intrarea în România.

VENIREA/CALATORIA IN ROMANIA

Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc urmatoărele condiții:

 • posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
 • posedă viză sau permis de ședere acordate în condițiile OUG nr.194/2002 sau, după caz, posedă orice autorizație care conferă titularului drept de tranzit ori de ședere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii și aplicabile pentru România, daca prin înțelegeri internaționale nu s-a stabilit altfel;
 • prezintă documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și care fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea;
 • prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul strainilor aflați în tranzit;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări in Sistemul Informatic Național de Semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de Informații Schengen în scopul refuzului intrării;
 • nu prezintă un pericol pentru apărarea și siguranța națională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

VIZA DE SCURTĂ ȘEDERE

Dacă doriți să călătoriți în România pentru o perioadă scurtă de timp şi sunteţi resortisant al unui stat pentru care este necesară viza trebuie sa obtineți o viza de scurtă şedere.

Viza de scurtă ședere vă permite să solicitati intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decat imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

De asemenea, documentul de calatorie în care urmează sa fie aplicată viza trebuie sa îndeplinească următoarele criterii

 • valabilitatea acestuia trebuie să depășească valabilitatea vizei solicitate cu cel puțin 3 luni și să fi fost eliberat în ultimii 10 ani. Dintre statele ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra in România exista unele pentru ai caror cetățeni este necesară obținerea unei invitatii aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări.
 • Viza de scurtă ședere vă da dreptul sa vizități România pentru o perioadă limitată de timp și nu poate fi prelungită. Dacă doriți să rămâneți o perioadă mai mare de timp pe teritoriul României, trebuie să obțineti o viză de lungă ședere și, ulterior, un permis de ședere pe teritoriul României.

Puteți obține o viză de scurtă ședere de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României

Dreptul de ședere pe teritoriul României, ce vă este conferit prin viza de scurtă ședere, nu poate fi prelungit. Totuși, în cazul în care, din motive obiective, nu puteți părăsi teritoriul României în termenul acordat de viza, puteți obține o decizie de returnare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Tipuri de viză:

 • Turism
 • Vizită
 • Afaceri
 • Transport
 • Activități sportive
 • Activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activități care nu contravin legilor române

Când viza de scurtă ședere este conditionață de obținerea invitației

Dacă sunteti posesorul unui pasaport simplu, puteți obține viza de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezentați misiunilor diplomatice și oficiilor consulare o invitație scrisă, avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în funcțe de scop, se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării.

Invitațiile se aprobă în 60 de zile de la data depunerii

Pentru străinii care urmează să vină în Romțnia în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membre ale Asociatiei Naționale a Agențiilor de Turism din România, aprobarea invitatiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Dacă sunteţi cetăţeni ai statelor ai caror resortisanţi au nevoie de viza puteti intra in Romania fara viza daca va regasiti in una dintre urmatoarele situatii:

 • sunteţi titulari de vize uniforme (cu două sau mai multe călătorii), de vize cu valabilitate teritorială limitată, de vize de lungă şedere sau de permise de şedere eliberate de statele membre Schengen, cat şi de vize de scurtă şedere sau lungă şedere şi de permise de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia – pentru tranzit şi şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.
  Dreptul de şedere pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele/permisele de şedere respective.
 • detineţi un permis valabil de şedere pe termen lung eliberat de un stat membru al UE – pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României;
 • sunteţi posesorul unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care vă exercitaţi dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontiera. 
Call Now Button